Skip to the content

Om Ferrum

I Ferrum finder du en tværfaglig samarbejdspartner, der råder over et imponerende udbud af kompetencer inden for produktionsteknik og optimering i industrien.


Et team af erfarne projektledere, udviklere og dygtige håndværkere kan enten selvstændigt eller i samarbejde med vores partnere løse alt fra mekaniske kontruktioner til store industrielle turnkey-løsninger, hvor vi påtager os det samlede entrepriseansvar med alt, hvad dertil hører af risikovurderinger og dokumentation. Det kan være en større modernisering af et komplet produktionsafsnit eller nyudvikling fra scratch – dvs. fra etablering af gulv over udvikling og indkøb af procesudstyr til automation, integration og indkøring.

Vi er kendetegnet ved vores høje faglige niveau og vores innovative tilgang til projektudførelsen.

Ferrum blev stiftet i 2012 af Peter Høegh Jensen i samarbejde med et dansk investeringsselskab.

Det komplekse er vores foretrukne

Dér, hvor vi har vores virkelige styrke – og dermed vores største berettigelse, er når tingene bliver komplekse. Kombinationen af vores innovative tilgang til industrien og vores erfaringer fra en væld af forskellige industrier sætter os i stand til at løse endog meget komplekse produktionstekniske og/eller mekaniske opgaver. Vi løser selvfølgelig masser af mere lettilgængelige opgaver, men uanset kompleksitetsgraden går vi til opgaven med samme professionalisme. Vi er altid proaktive, og kan vi se, at en opgave kan løses mere intelligent eller mere effektivt, vil vi altid dele vores syn på opgaveløsningen.

Central placering i Frederica

Vi hører til i Fredericia – nærmere bestemt i Vejlby, hvor vi bor dør om dør med nogle af Danmarks helt store industrivirksomheder. Vi har dog kunder overalt i Danmark, og heraf et stort antal med produktionsenheder uden for Danmarks grænser. Når behovet er der, etablerer vi små satelitter hos vores kunder eller i tæt nærhed heraf. Det kan være i forbindelse med indsourcing af service og vedligehold eller i forbindelse med montage og indkøring af større anlæg. Vi kender vigtigheden af den geografiske nærhed, og er i den forbindelse meget fleksible.

Et team af eksperter

Vores team er sammensat af ingeniører og produktionstekniske projektledere med både praktisk og teoretisk erfaring. Derudover har vi et team af procesteknikere og håndværkere, der kan løfte et imponerende udvalg af opgaver. Når vi møder opgaver, hvor vi ikke selv råder over spidskompentencen, trækker vi på et netværk af kvalificerede samarbejdspartnere, der deler vores indstilling og seriøse tilgang til kunder og opgaver.

En troværdig samarbejdspartner

Fordi vi ønsker at være en strategisk partner for vores mange industrikunder, lægger vi stor vægt på sparring, videndeling og diskussion af problemstillinger – både internt, men også i tæt dialog med kundernes specialister.

I Ferrum finder du en samarbejdspartner, hvor budgetter, deadlines og fortrolighed overholdes igennem hele kunderelationen.

Find din kontaktperson

Klik herunder og find den kontaktperson, der hurtigt kan hjælpe dig videre med dit projekt eller dit spørgsmål.

Vurderingen af arbejdsmiljøet hos Ferrum blev ved Arbejdstilsynets tilsyn den 6. april 2018 godkendt som værende i orden. Tilsynet har udløst en grøn smiley, der betyder, at vi ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet. Den grønne smiley er dermed også et signal til omverdenen om, at vi har orden på vores arbejdsmiljø.

Se dokumentation

To be the BEST, you must be able to handle the WORST.

Anonym

Kontakt en af vores specialister

Klik her og kom i forbindelse med en af vores specialister inden for salg, projektledelse eller udvikling inden for produktionstekniske løsninger til industrien.